Uzm. Dr. Muammer Bayındır

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
0328 813 47 00

ENFEKSİYON HASTALIKLARI (İNTANİYE)

Enfeksiyonlar, vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıklardır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuarları enfeksiyon hastalıklarının tanısında ve takibinde belirleyici rol alır. Bu hastalıklara olan mikroorganizmalar kültür yöntemleri ile, serolojik testlerle veya direk incelemelerle gösterilebilir.
Enfeksiyon hastalıkları polikliniğimize başvuran hastalarımıza enfeksiyon hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde, bakteri, virus, mantar ve parazitler gibi mikrorganizmaların vücutta meydana getirdiği hastalıkların tanı, tetkik ve tedavileri gerçekleştirilir.Tüm enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavi izlemini yapan bölüm ,hastanenin antibiyotik kullanım kontrolü ve enfeksiyon kontrol aktivitesini de yürütür. Mikrobiyoloji Laboratuvarı her türlü kültür ve antibiyogram testleri, bakteri tanımlamaları, serolojik testler, hepatit testleri, parazit tetkikleri, boyalı boyasız direk incelemelerle enfeksiyon hastalıkları ve diğer birimlerin tanı ve tedavilerini desteklemektedir.
Hangi Hastalıklara Bakar:
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Influenza enfeksiyonu ( Grip ve benzeri enfeksiyonlar)
Alt solunum yolu enfeksiyonları (Bronşit ve zatürre)
İdrar yolu enfeksiyonları
Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları
Osteomyelit ve spondilodiskitler (Kemik ve eklem enfeksiyonları)
Bruselloz (Peynir hastalığı)
Hepatitler (Hepatit A , B , C , vb),Sarılıklar
Paraziter hastalıklar (Tenya , kıl kurdu vb)
İshaller
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama
Kabakulak,Kızamık,Su çiçeği gibi döküntülü hastalıklar
Ekstrapulmoner tüberküloz (Deri,kemik ve böbrek veremi)
Erişkin aşılama
Diğer bölümlerden refere hastalar
Nedeni bilinmeyen ateş (Bir haftadan uzun süren ateş)
Menenjitler
Sepsis (Kan ve vücut iltihabı)
Gebelik döneminde olan bulaşıcı hastalıklar (Toksoplazma gibi)
Mantar enfeksiyonları
Tifo,Kolera,Tetanoz
Sıtma
Uyuz