FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, kişilerin fonksiyon ve iş kapasitelerini en üst düzeye çıkarmayı, başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı öğreten ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen, kas, eklem, kemik ve omurga hastalıkları, spor yaralanmaları gibi ortopedik problemler, romatizmal hastalıklar ve felç gibi nörolojik hastalıkların çözümüne yardımcı olarak en etkin tedaviyi planlamak amacı ile hizmet veren bir bilim dalıdır. Fizik tedavi yöntemleri sıcak/soğuk uygulamaları, ultrason, elektrik akımı ile uyarıları, su içi tedavileri ve traksiyon gibi çekme tedavilerini içermektedir. Ayrıca, egzersiz ve vücudu doğru kullanma fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının vazgeçilemez tedavi yöntemlerinden biridir. Merkezimizde modern cihazlarımız ve tecrübeli ekibimiz ile dünyadaki son gelişmeler ışığında tedaviler planlanmakta ve güvenle uygulanmaktadır.
Fizik tedavi, fiziksel ajanlar ve tekniklerin kas iskelet sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılması anlamına gelir. Fizik tedavi yöntemleri vücudun dışından fiziksel ajanların uygulanması şeklindedir. Uygulanılan fizik tedavi ajanları vücudumuzda herhangi bir lezyon veya yara oluşturmaz. Fizik tedavi uygulamasının amacı ağrıların azaltılması veya yok edilmesi, hastanın günlük yaşam aktivitelerinin tekrar kazanılması organların işlevlerinin sağlıklı hale gelmesi, bağımsız bir birey olarak toplumdaki yerini almasıdır.
Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir.Rehabilitasyonda amaç, hastayı bedensel, psikolojik, sosyal, mesleki ve meslek dışı konularda ve eğitimde, çevresel kısıtlılıklar ve fizyolojik-anatomik bozukluklara rağmen olası en yüksek duruma getirmektir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Nelerdir?
Hastalığın durumuna göre uygun bir fizik tedavi programı planlanır. Fizik tedavi, uzman hekim denetiminde yapılmalıdır. Bu tedavi programı ilaç ve fizik tedavi ajanlarının uygulanması ve terapötik egzersizlerden bir veya birkaçını içerebilir.
Uygulanacak Fizik Tedavi programı
Soğuk tatbiki,
Yüzeyel ısı (infraruj, sıcak paket, parafin, girdap banyosu),
Derin ısı (ultrason, kısa dalga diatermi, radar),
Elektroterapi (tens, elekrostimülasyon, vakum-enterferans, diadinami, galvanık-faradik akım)
Hidroterapi (kontrast banyo, kaplıca tedavisi, su altı masaj, elektrogalvanik banyo, girdap banyosu),
Mekanoterapi (mobilizasyon ve manipülasyon, traksiyon, pnömatik kompresyon, splint, breys, korse, bandaj, baston vs destekleri),
Tedavi edici egzersiz uygulamaları gibi
Fizik tedavi yöntemlerinden biri veya bir kaçını içerebilir.
Fizik tedavi hizmetleri, hastalardan gerekli öykü alınması ve fizik muayene sonrası mekanik veya elektronik aletler, sıcak-soğuk, ışık, su, elektrik ve ses dalgaları kullanımı yapılan tedaviler ile egzersizler, rehabilitasyon uygulamaları, masaj ve manipülasyonlar yardımı ile verilen tedavileri kapsar.
Fizik tedavi polikliniğinde veya konsültasyon istemi sonucu diğer kliniklerde görülen hastaya ayaktan tedavi programı planlanırsa öncelikle hasta hastalığı, tedavisinin şekli, içeriği, sıklığı, seans süresi ve beklentilerimiz konusunda bilgilendirilerek sözlü veya gerektiğinde yazılı olarak onayı alındıktan sonra hastaya uygun tedavi randevusu belirlenir ve tedavi ünitine kaydı yapılarak tedavisi başlanır.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı her hastanın kişisel özelliklerine, klinik durumuna ve laboratuar bulgularına göre planlanır. Bu program fizik tedavi uzman hekimi önderliğinde fizyoterapist, masör, servis hemşiresi tarafından yürütülür. Belirlenen tedavi protokolü uzman hekim bilgisi dışında değiştirilemez ve sonlandırılamaz.
Fizik tedavi uzman hekimi ;
Hastayı gören, değerlendiren, tedavi protokolünü belirleyen kişidir ve araştırmacı, yönetici, klinisyen olarak sorumlulukları vardır.
İş planı yapmak, birimin işleyişi sırasında ortaya çıkan sorunları saptama ve çözüm arayışları içinde olmak durumundadır. Bölümün verimli çalışması için gerektiğinde üst düzey yöneticilere danışarak plan ve programları değiştirir. Klinikte görevli fizyoterapist, masör, hemşire gibi görevli elemanların çalışmalarını düzenler ve takip eder.
Fizyoterapist;
• Fizik tedavi uzman hekiminin uygun gördüğü tedavi programını inceler ve uygular.
• Hastanın progresini izler, kaydeder ve hekimi bilgilendirir.
• Tedavi sonunda hastaya uygun ev programı verir.
• Fiziatristin reçetelendirdiği ortez ve protezin eğitimini verir.
• Rehabilitasyon için kullandığı cihazların işlerliğini sağlar ve kontrollerini yapar.
FTR biriminde teşhis ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:
• Kronik ağrılar
• Boyun ağrıları
• Omuz ağrıları
• Dirsek ağrıları
• El bileği ve el ağrıları
• Sırt ve göğüs ağrıları
• Bel ağrıları
• Yürüme ve yürüme bozuklukları
• Kalça ağrıları
• Diz ağrıları
• Ayak bileği ve ayak ağrıları
• Çok bölgeli ağrı yapan bozukluklar
• Osteoartroz (Kireçlenme)
• Romatoid artrit
• Spondil artropatiler
• Metabolik kemik ve eklem hastalıkları; Osteoporoz, osteomalazi, gut
• Kas lifi ve eklem bağlarının hastalıkları
• Felç sonrası tedaviler
• Ortopedik ameliyatlar sonrasındaki tedaviler
• Bel ve boyun fıtıkları
FTR birimimizde uygulanan tedavi yöntemleri şunlardır:
• Elektrik akımları ile tedavi
• Alçak, orta ve yüksek frekanslı akımlarla
• Isı tedavisi
• Yüzeyel ve derin ısı
• Ultraviyole tedavisi
• Ultrason tedavisi
• Mekanik tedavi
• Masaj, Maniplasyon, traksiyon, egzersiz
• Diğer tedaviler: Soğuk, biofeedback, tens
• Tüm felçli hastaların rehabilitasyonu