GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs Hastalıkları Bölümü, her türlü akciğer hastalığının tetkik, tedavi ve takibini hastanemiz servis ve polikliniklerinde sürdürmektedir. Gerek yatarak, gerekse de ayaktan hasta takibi yapılmaktadır.
Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikayetlere sebep olabilmektedir. Bölümde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkandan da yararlanılmaktadır.
Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanabilmektedir. Ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır.
Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün teşhis ve tedavi alanına giren hastalıkların bazıları şunlardır:
Astım ve Alerjik Bronşit
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve Amfizem
Akut ve Kronik Bronşit, Bronşektazi
Tüberküloz
Akciğer Kanseri ve İyi Huylu Akciğer Tümörleri
Akciğer Zarı (Plevra) Hastalıkları
Zatürre ve Akciğer İltihabı Hastalıkları
Mesleki Akciğer Hastalıkları
Sarkoidoz
Pulmoner Emboli