Göz Hastalıkları

GENEL MUAYENE

Kırma kusurlarının tesbiti,
Görme keskinliğinin değerlendirilmesi,
Göz tansiyonu ölçümü,
Biyomikroskop ile kornea, iris, lens ve göz dibi( görme siniri ve retina)
Gözlerde kayma, göz kasları ile ilgili problemlerin değerlendirilmesini içeren muayenedir.

ÇOCUK GÖZ MUAYENESİ

Çocukluk çağında mevcut olan ancak erken teşhis edilmediğinde ileride tedavisi mümkün olmayan göz hastalıkları mevcuttur. Bu sebeple çocuklarda düzenli göz muayenesi önemlidir. Özellikle 1 yaş, 3-4 yaş ve okul öncesinde her çocuğun muayene olması gereklidir.
Ailede göz tembelliği, şaşılık ve yüksek derecede gözlük kullanımı olan çocuklar,
Göz kapağı düşüklüğü,
Gözlerde sürekli sulanma,
Televizyona çok yakından bakma,
Gözleri kısarak bakma yada tek gözü kapatma isteği
Gibi belirtileri olan çocuklar zaman kaybetmeden başvurmalıdırlar.

KATARAKT

Göz bebeğinin arkasında yer alan göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ile kendini belli eden bir hastalıktır. Kataraktın damla yada gözlük ile tedavisi mümkün değildir. Tedavisi cerrahidir.
Gözlük numaralarının sık sık değişmesi ve gözlüklerden tatmin olamama, Gözlüğe rağmen net görememe, Renklerde soluklaşma, sararma, Gece ve loş ışıkta görüşün azalması gibi yakıntılarınız varsa, sizde de katarakt gelişmiş olabilir.
Katarakt zamanla gelişen bir süreç olduğundan hastalar görmelerinde zamanla yavaş yavaş oluşan azalmayı fark edemeyebilmektedirler. Katarakt cerrahisi, son derece özellikli, mikrocerrahi gerektiren, ameliyatta kullanılan cihaz ve ürünlerin titizlikle seçilmesi gereken, oldukça hassas bir ameliyattır. Ameliyat genellikle lokal anestezi altında, göz uyuşturularak yapılan, ameliyat sırasında saydamlığını kaybeden merceğin fakoemülsifikasyon yöntemi ile göz içerisinde parçalanarak çıkartılıp yerine yapay, FDA onaylı merceklerin yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen bir ameliyattır. Kullanılan merceklerde hastanın tercihine bağlı olmak üzere uzak ve yakın bir arada olarak ifade edilen ‘multifokal mercek’ kullanımı da mümkündür. Katarakt ameliyatı sonrasında hastalar aynı gün taburcu edilir. Enfeksiyon riski nedeni ile her iki göz aynı anda ameliyat edilmez.

ŞAŞILIK

Şaşılık çocuk ve erişkin yaş grubunda karşılaşılabilen bir problemdir.
Tedavisi; Cerrahi olan, Sadece gözlük tedavisi ile düzelebilen, Göz tembellliği ile birlikte olan yada olmayan, Göz kaslarındaki felçlere sekonder gelişen gibi çok geniş spektrumlu bir hastalıktır.
Şaşılığın her yaş grubunda tedavisi mümkündür. Şaşılık tedavisi ile çocukluk çağında göz tembelliği ve kayma problemi tamamen ortadan kaldırılabilirken, tedavisi gecikmiş, tek gözü tembelleşmiş hastalarda dahi gözlerin olması gereken pozisyona getirilmesi sağlanarak, kişilerin kozmetik problemi ortadan kaldırılabilir.
Şaşılık ameliyatı genellikle genel anestezi altında yapılan, göz kaslarının hastanın ihtiyacına göre ameliyat öncesi planlanan göz kaslarına müdahale edilerek yapılan bir ameliyattır. Hastalar ameliyat günü taburcu edilebilir, kısa süre içinde sosyal hayatlarına dönmeleri mümkün olur.
GLOKOM (Göz Tansiyonu)
Göz içi basıncının yüksek seyretmesi sonucu göz sinirinin hasar görmesidir. Erken bulgu vermemesi, görme alanını merkezden değil kenarlardan daraltması nedeni ile sinsi bir hastalıktır. Göz tansiyonunun aşırı yükselip göz tansiyonu krizine sebep olmadığı sürece genellikle rutin göz muayenesi sırasında saptanan bir hastalık olması sebebi ile özellikle 40 yas üzeri hasta grubu ve ailede glokom öyküsü olan kişilerin rutin kontrolü önemlidir.
Göz tansiyonu tanısı sadece göz tansiyonunun ölçümü ile değil, OCT, Görme alanı, pakimetri gibi tetkiklerle desteklenerek koyulmalıdır. Rutinde bilinen göz tansiyonu sınır değerleri olmakla birlikte bu değerler kişiye göre değişkenlik göstermektedir.
Göz tansiyonunun medikal, lazer ve cerrahi tedavisi mevcuttur. Hastanın göz tansiyonu seviyesi, ilaçlara cevabı ve glokomun göze verdiği hasara göre uygulanması gereken tedaviye karar verilir.

RETİNA

Göz küresinin iç kısmının örten, görme hücrelerini tabakalarında bulunduran ve göz sinirine görsel iletiyi sağlayan tabakadır. Retinayı etkileyen pek çok göz hastalığı bulunmakla birlikte bunlardan bazıları:
Şeker hastalığına bağlı retina kanamaları,
Retina damar tıkanıklıklarına ve hipertansiyona bağlı retina kanamaları ve ödem,
Sarı nokta hastalığı,
Görme merkezinde ödem,
Retina, uvea tümörleri,
Retina yırtıkları, dekolmanı
Retina hastalıklarının tanısında biyomikroskobik muayene, gerektiğinde OCT(optik koherans tomografi ), FFA( fundus fleurescein anjiografi) gibi tetkiklere başvurulur.
Lazer, göz içi enjeksiyonlar ve cerrahi başlıca tedavi seçenekleridir.
GÖZ KAPAĞI BOZUKLUKLARI
Göz kapaklarının doğumsal yada sonradan oluşabilen bozukluklarıdır.
Göz kapağı düşüklüğü(ptozis)
Göz kapaklarının içe yada dışa dönmesi
Kirpiklerin içe dönmesi
Göz kapağı tümörleri
Arpacık ve göz kapağı kistleri,
Yüz felcine bağlı göz kapağının sarkması ve fonksiyon kaybı,
Göz kapağının istemsiz kasılması, hastalıklardan birkaçıdır.
Özellikle çocukluk çağında varolan gözkapağı düşüklükleri, çocuklarda görmeye engel olup göz tembelliğine sebebiyet vereceğinden erken yaşta tedavi edilmelidir. Göz kapağı hastalıklarının tedavisi çoğunlukla cerrahidir. Ameliyat günü hasta taburcu edilir, birkaç kontrolden sonra hasta günlük yaşamına dönebilir. Göz kapağının istemsiz kasılması durumunda ise Botox tedavisi yapılmaktadır.

GÖZ YAŞI YOLLARI HASTALIKLARI

Göz yaşı yollarının doğumsal tıkanıklığı,
Sonradan gelişen göz yaşı yolları tıkanıklığı,
Göz kuruluğu
Göz yaşı yollarının travmaya uğraması, gözyaşı yolları hastalıklarından bazısıdır.
Gözyaşı yolları tıkanıklığı, çocuk 1 yaşına kadar uygulanan doğru bir masaj ve gerektiğinde ilaç tedavisi ile takip edilir. Açılmadığı takdirde sondalama dediğimiz işlemin yapılması gerekir.
Erişkin göz yaşı yolları tıkanıklığının tedavisi cerrahidir.
Göz kuruluğu genellikle damlalarla tedavi edilirken, göz yaşı kanalının , gözyaşının göz yüzeyinde daha uzun süre kalmasını sağlayacak şekilde geçici yada kalıcı olarak kapatılması da diğer bir etkili tedavi seçeneğidir.

ORBİTA HASTALIKLARI

Tiroide bağlı göz hastalıkları (egzoftalmus denilen gözlerin öne doğru çıkık olması)
Orbita tümörleri
Göz siniri tümörleri
Pseudotümör serebri gibi geniş bir hastalık yelpazesidir.