KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji polikliniğini kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Erişkin Kardiyoloji bünyesinde bir koroner yoğun bakım ünitesi, hastaların takip edildiği servis, girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, 24saat ritim holter, ambulatuar kan basıncı) yapıldığı kardiyoloji laboratuarı bulunmaktadır.
Kardiyoloji Bölümünde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
• Kalp Krizi
• Koroner Kalp Hastalığı
• Konjestif Kalp Yetmezliği
• Kalp Kapak Hastalıkları
• Ritim Bozuklukları
• Hipertansiyon
• Hiperkolesterolemi
• Doğumsal Kalp Hastalıkları