NÖROLOJİ

Nöroloji; genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi uygulamalar dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.
Nöroloji bölümüne gelen hastaların şikâyetleri baş ağrısı, baş dönmesi, bayılmalar ve sara nöbetleri, kol ve bacaktaki ağrı ve uyuşmalar, unutkanlık, hareket bozuklukları, konuşma bozuklukları, felç ve kas hastalıklarıdır. Polikliniğimizde hastalarımızın şikâyetlerine en hızlı şekilde cevap veren modern nörolojinin gerektirdiği tetkikler kısa sürede yapılmaktadır.
Nöroloji Biriminde tüm nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi
ayaktan ya da yatarak yapılabilmektedir.
Nöroloji bölümünün ilgilendiği hastalıklar;
Epilepsi (Sara)
Serebrovasküler hastalıklar (İnme,Felç)
Hareket bozuklukları,
Demiyalizan hastalıklar,
Periferik sinir hastalıkları,
Kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları,
Baş – boyun – bel ağrıları,
Migren,
Bunama,demans,Alzheimer hastalığı,
Baş dönmesi,Vertigo,
Huzursuz bacak sendromu,
Sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları,
Konuşma bozuklukları ve uyku hastalıklarıdır.
Kullanılan tanı araçları:
MR
TOMOGRAFİ
EEG
EMG