• Yeni Doğan Yoğun Bakım (19 Kuvözlü)
 • Genel Yoğun Bakım (13 Yataklı)
 • Doğumhane
 • Ameliyathane
 • MR
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Renkli Doppler USG
 • USG
 • Mammografi
 • Röntgen
 • Laboratuar
 • Endoskopi
 • Ekokardiyografi
 • Efor Testi
 • EEG – EMG
 • Odyoloji